Baltzersen / Ihle Uvilje

Idun Baltzersen og Anna Ihle er to unge kunstnere som har markert seg klart og tydelig på den norske kunstscenen de siste par årene.

Utstillingstittelen «Uvilje» berører et felles tema som manifesterer seg i ulike materialer og retninger hos de to kunstnerne, men som sammen aktualiserer spørsmål om kunstnerrollen, sett ut fra sin posisjon og generasjon.

Idun Baltzersen – tresnitt og tegning. Anna Ihle – installasjon og treskulptur.

Utstillingen åpnes av Solveig Lønseth 17. mars kl. 13:00
Musikk ved Nicolas Leirtrø
Kunstnerne er tilstede og vil delta under åpningen.

(foto: Nils Aas Kunstverksted)