Domestication

 

Domestication

Galleri Magnus Karlsson
21.4—19.5 2018

Read a review by Leif Mattsson in Omkonst.com
(In Swedish only)
Read a review by Clemens Poellinger in SvD
(in Swedish only)
Read a review by Millou Allerholm in DN
(Swedish)
Read a review by Andreas Mangione in Kunstkritikk
(swedish)

We are pleased to present Idun Baltzersen’s first solo exhibition at the gallery: Domestication. Idun Baltzersen was born 1987 in Trondheim, Norway. She is educated at Bergen Academy of Art and Design, Norway and University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden. Since finishing her degree in 2014, she lives and works in Stockholm. She works cross-boundary, monumental and spatial with drawing and printmaking in various forms – on paper, textile and wood.

The exhibition Domestication mainly presents her woodcut works. Large plywood boards are processed with knives and chisel, to be used as originals. The images are printed by hand on different types of fabrics on the studio floor, which makes each print unique. After this the fabrics are cut and reassembled into large textile collages. These works are presented together with the woodblocks, which have also been painted to evoke the right expression. Some recent woodblocks have been cut into parts to resurrect as three-dimensional collages (sculptures). Idun describes the physical resistance as an essential part of the working process.

Working with woodcuts is actually a quite agonizing process. My back gets crooked, I get splinters in my fingers, it is hard. But unlike when I draw on paper, it’s the technique that controls me, and thus the result becomes a dialogue with the material. I think that’s a good power balance.

The title of the exhibition, Domestication, a concept initially used to tame and cultivate animals and nature, can also describe external and internal demands to conform to prevailing social norms. The works in the exhibition raise questions about self-discipline, submission and control over one’s own body. Idun Baltzersen’s imagery mostly depicts girls and women. She is interested in female heroes, martyrs and how women are represented historically, in art and in popular culture, but is also inspired by her own life experiences and current discussions.

I often think about my teenage years, how you as a woman suddenly go from being a child to an object for the male gaze, and the discomfort that follows. I look at body language and depict teens with hoddies, converse and insecure postures. They look away, into their own world. They are their own protagonists, all main characters in their own errant bodies, and each other’s antagonists, alone together. I give them authority and let them become monumental so that the viewer feels small.

By shifting the positions, she gives strength to the observed. It is a manifestation of teenage anxiety, melancholy and the right to be yourself – a reminder of the possibility to overcome anything that might come in one’s way.

Idun Baltzersen has attracted a lot of attention even though this is her first solo exhibition in the gallery. In 2014 she received The Anna-Lisa Thomson grant and an exhibition at Uppsala Art Museum, Sweden. The following year she was one of the recipients of the Fredrik Roos grant who exhibited at Moderna Museet in Malmö, Sweden. In 2016 she received the Bernadotte grant from the Royal Academy of Fine Arts, which involved a studio and exhibition in the academy building. The collaboration with Galleri Magnus Karlsson began with a group exhibition at Hellvi Kännungs, Gotland, Sweden in the summer of 2016, and continued with a renowned solo presentation at Market Art Fair 2017.

SVENSKA:
Vi har glädjen att presentera Idun Baltzersens första separatutställning på galleriet: Domestication. Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim, Norge. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Bergen och Konstfack i Stockholm. Sedan sin examen 2014 bor och arbetar hon i Stockholm. Hon arbetar gränsöverskridande, monumentalt och rumsligt med teckning och grafik i olika former – på papper, tyg och trä.

I utställningen Domestication presenteras huvudsakligen hennes arbete med träsnitt. Stora plywoodskivor bearbetas med kniv och stämjärn för att sedan användas som original. Bilderna trycks för hand på olika typer av textil på ateljégolvet vilket innebär att alla tryck blir unika. De tryckta tygerna klipps sedan sönder och sammanfogas på nytt i stora textila collage. I presentationen visas de tillsammans med träskivorna som också bemålas för att få rätt uttryck. I några nya arbeten har de också sågats i delar för att återuppstå som tredimensionella collage (skulpturer). Idun beskriver det fysiska arbetet och motståndet som en viktigt del av processen.

Det är egentligen en ganska plågsam process med träsnitt. Jag blir sned i ryggen, får flisor i fingrarna, det är svårt. Men i motsats till när jag tecknar på papper är det tekniken som kontrollerar mig, och därmed blir resultatet en dialog med materialet. Det tycker jag är en fin maktbalans.

Utställningens titel, Domestication, brukar oftast användas som ett begrepp för att tämja och kultivera djur och natur, men kan också beskriva yttre och inre krav på anpassning till rådande normer i samhället. Verken i utställningen ställer frågor kring självdisciplin, underkastelse och kontroll över sin egen kropp. Idun Baltzersens bildvärld befolkas huvudsakligen av flickor och kvinnor. Hon är intresserad av kvinnliga hjältar, martyrer och hur kvinnor representeras historiskt, i konsten och i populärkulturen, men inspireras också av erfarenheter från sitt eget liv och samtida diskussioner.

Jag tänker mycket på tonårstiden, hur man som kvinna plötsligt går från att vara ett barn till ett objekt för den manliga blicken, och obehaget i detta. Jag tittar mycket på kroppsspråk och avbildar tonåringar med hoddies, converse och osäker hållning. De ser bortåt, in i sin egen värld. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. Jag ger dem auktoritet och låter dem bli monumentala så att betraktaren ska känna sig liten.

Genom att skifta positionerna låter hon den betraktade ta plats. Det är en manifestation av tonårsångest, melankoli och rätten att vara sig själv. Här finns en påminnelse om möjligheten att övervinna allt som står i ens väg.

Idun Baltzersen har uppmärksammats mycket redan trots att detta är hennes första separatutställning på galleriet. 2014 fick hon Anna-Lisa Thomsons stipendium och en utställning på Uppsala Konstmuseum. 2015 var hon en av Fredrik Roos-stipendiaterna som visades på Moderna Museet i Malmö. 2016 erhöll hon Bernadotte-stipendiet från Konstakademien som innebar en ateljé och utställning i akademiens salar. Samarbetet med Galleri Magnus Karlsson inleddes med en grupputställning på Hellvi Kännungs Gotland sommaren 2016 och fortsatte med en uppmärksammad solopresentation på Market Art Fair 2017.

 

More info & pictures of all the works at Galleri Magnus Karlssons website

 

 

Girls and horses at Trykkeriet in Bergen, Norway 7-12 oct, 2017

It is actually quite annoying to work with printmaking because it constantly leads to pain in my wrists. But  contrary to when I draw, it is the technique that controls me (at least part of the time), and this control results in a dialogue with the material. I believe this interaction has a nice power balance. The prints and drawings are often sewn and glued on top of each other.

s 20171006 162813 768x1024 - Girls and horses at Trykkeriet in Bergen, Norway 7-12 oct, 2017 s 20171006 1628060 768x1024 - Girls and horses at Trykkeriet in Bergen, Norway 7-12 oct, 2017 

The eagle has landed @ SIC artspace

sictilhjemmeside 1024x654 - The eagle has landed @ SIC artspace
Woodcut, 4,5×5 m, 2018
SIC 2018 THE EAGLE HAS LANDED 003 1024x683 - The eagle has landed @ SIC artspace
(detail)

 

THE EAGLE HAS LANDED
10.3.–1.4.2018

Idun Baltzersen
Inka Bell
Robin Ellis
Inma Herrera
Konsta Ojala
Suvi Sysi
Tatu Tuominen

 

“In the age of digitalization, the eagle has landed.”

The exhibition The Eagle Has Landed brings together visual artists who share an experimental and open approach to printmaking. The exhibition wishes to examine the ways traditional techniques of printmaking are reinterpreted and altered in the field of contemporary art. Where can contemporary printmaking extend to?

The selected artists correspond to the printed image in various ways. Different printing methods are e.g. applied to a digital image or the print is modified and reconstructed through the process of manipulation. A printed image continues to multiply, moving towards other forms of contemporary art such as installation and performance.

During the exhibition´s opening times, a durational performance by Suvi Sysi is on view at SIC.

The exhibition is curated by Konsta Ojala.

review in edit media (in Finnish)

more information: sicspace.net

övergångsriter

övergångsriter

exhibition at konstakademien

2017

Läs mer på omkonst

Recension på SvD.se

 

 

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linosnitt eller teckning. Storleken är viktig, och gärna monumental. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och träflisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.

Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Det kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop många tryck till collage, där tryck från samma stock återkommer flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen.

Mitt panorama består av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kom­mer att leva. I mina collage och kombinationer är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.

Idun Baltzersen

 

Idun Baltzersen, född 1987 i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm, tog sin masterexamen 2014 vid Konstfack i Stockholm och tilldelades som en av två stipendiater ett ettårigt ateljéstipendium samt arbetsstipendium från Konstakademien ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Idun Baltzersen arbetar med träsnitt i de riktigt stora formaten samt överför dem på textil. Även ”blocken” eller tryckförlagan ingår som enskilda verk i hennes särpräglade och synnerligen rika konstnärskap. Hon binder själv sina böcker med teckningar och grafik som bidrar till det bildpoetiska uttryckets komplexitet. Konstnärens uppfinningsrika användning och utveckling av den äldsta av grafiska tekniker i kombination med en stark vilja att utveckla innehåll och berättelser gör henne till en högst värdig mottagare av Konstakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet.

 

Bernadotteprogrammet instiftades av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en särskild mottagning i Operans Guldfoajé i Stockholm.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inledde därmed en långsiktig samverkan med stipendiater utsedda av respektive akademi. Bernadotteprogrammet stöder mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Syftet är att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje stipendiat och projekt i någon form skall ha tillgång till minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer.

 

 

Dialog i teckning

Dialog i teckning

Idun Baltzersen& Peter Tillberg

drawing installation at Uppsala konstmusem

2017

Omtale UNT.se

 

Idun Baltzersens teckning och grafik verkar i det stora formatet. Unga kvinnor – hjältinnor och martyrer, i munkjackor och Converse-skor – ristas och tecknas
fram. I utställningen går denna motivvärld i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp från Uppsala konstmuseums samlingar. I fläcken, den runda formen, har Tillberg låtit materialet och slumpen skapa motivet – i figuration formas rörelse och riktning. Detta blir utgångspunkt för ett teckningsmöte över generationerna, en scenografi i kol, grafik och tusch som organiskt får växa fram i rummet.

Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim och bor i Stockholm. Peter Tillberg var verksam som målare, tecknare, skulptör och scenograf 1946–2016. Utställningen Dialog i teckning är en del av Teckningsveckor i Uppsala.

 

nordiske relasjoner

 

Nordiske Relasjoner

At bomudsfabriken kunsthall

2017

more info bomuldsfabriken.no

Velkommen til NORDISKE RELASJONER – gruppeutstilling med fem kunstnere; Idun Baltzersen (N), Konsta Ojala (FIN), Oskar Nilsson (S), Kathrine Ærtebjerg (DK) og Terje Nicolaisen (N). Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Bomuldsfabriken Kunsthall og Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen. Kuratorer er Arild H. Eriksen, leder av Nordisk Kunstnarsenter og Harald Solberg, leder av Bomuldsfabriken Kunsthall. Utstillingen er ikke kuratert i en spesiell retning, men kunstnerne er invitert til å jobbe videre med sitt kunstnerskap på en individuell og fri måte. Felles for kunstnerne, er at de alle har fått tilbud om opphold ved Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen.

 

 

Omtale i Fædrelandsvennen

Omtale i Agderposten

 

Formålet med utstillingen er å lage et nordisk møte mellom fem kunstnere som – i tillegg til at de fremstår med markante og selvstendige stemmer – bl.a. har det til felles at de jobber innenfor et figurativt ladet formspråk. Menneskefiguren spiller ofte en vesentlig rolle i deres arbeider, i et uttrykk mot det narrative, med symbolske betydninger og metaforer. De jobber hovedsakelig i den todimensjonale flaten og benytter seg av medier som tegning, maleri og grafikk.

 

Terje Nicolaisen (1964) har i sin omfattende praksis bl.a. utviklet en slags konseptuelle tegninger der han henter elementer til arbeidene både fra kunstverden og livet generelt. Nicolaisen benytter seg av medier som maleri, tegning, tekst, bøker, performance og musikk i en praksis preget av en visuell intensitet og mangesidighet.

 

Oskar Nilsson (1976) sin billedverden er preget av et konfronterende og røft uttrykk. Enten det er tegninger, collager eller akvareller, finner vi symbolladede bilder der særlig ulike varianter av en dødsmetaforikk går igjen. Bildene drives fram av en visuell intensitet som virvler rundt i en dystopisk underverden.

 

Konsta Ojala (1979) benytter seg av tegning, cut-outs, skulptur og installasjon i sin kunst. Ojala behandler kjente størrelser som Mikke Mus og Bart Simpson med en misantropisk tilnærming. Ojala trekker også veksler på trivialkulturen i sin alminnelighet, og overeksponerte klassikere som Mona Lisa og Bob Marley. Ojalas kunstneriske uttrykk kan virke skranglete og preget av drodlingens uansvarlighet, men ved nærmere ettersyn er det vel heller det motsatte vi ser.

 

Kathrine Ærtebjerg (1969) trekker veksler på det irrasjonelle og fantastiske i sin kunstneriske virksomhet. Abstrakte og figurative elementer – om det er flatearbeider eller skulpturer – blandes og møtes i kryptisk titulerte bilder. Det har blitt sagt om hennes visuelle univers at hun tar et formelt grep om virkeligheten og de forskjellige virkelighetsnivåene. Kunsten hennes kjennetegnes gjerne av drømmens ugjennomtrengelige logikk og en uttalt symbolisme.

 

Idun Baltzersen (1987) er den yngste av kunstnerne. Hennes foretrukne medium er tresnittet; og da så vel det trykte bildet som trykkplaten selv som selvstendig kunstnerisk verk. Motivene er ofte unge jenter som fremstår i noe som kan oppfattes som et skjørt psykisk rom. Hun produserer også omfattende serier med tegninger som hun samler i tykke bøker. Ideene og motivene har gjerne populærkulturelle referanser hentet fra internett. Uansett format og medium gir Baltzersen sine bilder en egen urolig poetisk touch konstituert av hennes særegne formspråk.

 

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen er en norsk institusjon, finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å fremme det nordiske kunstfaglige samarbeidet. Senteret er åpent for billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter og designere. Tverrfaglighet er et stikkord for virksomheten. Kunstnere som får tildelt opphold, mottar stipend og reisetilskudd.

 

Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen

 

Frieze

two works shown in group booth at Frieze art fair new york

with galleri magnus karlsson

20170504 113228s 768x1024 - Frieze 20170504 113657s 1024x768 - Frieze

 

the contest, woodcut on fabric, collage, 2,75×3,75m, 2017

 

 

The contest and Looking back, woodcut relief, 1,2×1,2m, 2017. Work by Bella Rune in the foreground

more info galleri magnus karlsson

 

Market

Booth 21 at Market Art Fair on Stokholm

with Galleri Magnus Karlsson


Möt våren med konstveckan, Dagens Nyheter (sv)
Här är konstveckans fem största upplevelser, Dagens Nyheter (sv)

Market Art Fair
24–26.3 2017, Färgfabriken, Stockholm

We are pleased to present new works by Idun Baltzersen at this year’s edition of Market Art Fair. Idun Baltzersen is born 1987 in Trondheim, Norway. After completing her studies at Konstfack – University College of Arts, Crafts and Design in 2014 she now lives and works in Stockholm. She works with drawing and a wide range of different printing techniques, on paper, fabric and on wood. In our stand at Market Art Fair (#23) we will present a large-scale textile collage made from woodcuts as well as smaller detailed drypoint collages on paper and a painted woodcut relief.

I work figuratively, usually with techniques like woodcut, drypoint, linocut or drawing. The motifs are carved in large factory sized plywood boards i.e. woodblocks. When a woodblock is finished, I print it on sheeting, on the floor in my studio. After that I sew the prints together into collages, prints from the same woodblock recur, sometimes several times. I often combine the collages with the actual woodblocks when I exhibit, so that both the original relief and the representations are presented.

The size is important, I like to work monumentally – as large as possible. It is frustrating to make large woodcuts, I get a sore back and splinters in my fingers, I can’t see what I’m doing when the subject is so large, it becomes like a landscape of wood. But when the works are finished, I am always surprised. It is a great satisfaction witnessing how the works develop in dialogue with the technique.

I am captivated by young women, heroines, martyrs, how they live, lived and will live. In my work they are recognizable by their hooded jackets, Converse shoes and self-contained body language. They are their own protagonists, all lead characters in their own estranged bodies, and antagonists to each other, alone together. They occupy the scenes without thinking so much about ’how’ and ’why’, as if it has become the most natural thing in the world, their destiny and mission, doomed to endure the audience and themselves (turning their backs on everyone). They often have their hair braided.

– Idun Baltzersen, Stockholm, 2017

More information about Idun Baltzersen
www.idunbaltzersen.com

More information about Market Art Fair:
www.marketartfair.com

Address:
Färgfabriken
Lövholmsbrinken 1
117 43 Liljeholmen, Stockholm
www.fargfabriken.se

Opening hours:
Friday 24.3 12–7 pm
Saturday 25.3 12–6 pm
Sunday 26.3 12–6 pm

Tegnebiennalen:SKISSEN

200 drawings on two walls at Galleri LNM

During the drawing biennale 2016 in Oslo

 

IMG 2501 1024x720 - Tegnebiennalen:SKISSEN IMG 2508 1024x745 - Tegnebiennalen:SKISSEN